gitgide zaman tarafından kazınıyorum. hiddetim ve ıstırabım neredeyse yok, sadece tuhaf bir sızı hissediyorum. o da güzelşeylerle geçiyor. tuhaf olan şeyse insanlar uydurduğum şeylere hep gülüyorlar..

akşama londra'ya gidiyorum!!